Information om Skopan

Vi gör det bäst tillsammans!

Hållbarhet är en viktig del i Skopans verksamhet. Det gäller både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet där ökad jämlikhet på det sociala planet, återvinning av kvalitet, men även recycling skapar bättre förutsättningar. De sociala hållbarhetsfrågorna är en tydligt och stor del av verksamheten. Vi har en stor integrationsutmaning från 2015, vi har haft en pandemi och vi har tagit emot migranter från Ukraina. Skopan har varit och kommer fortsätta vara otroligt värdefull under de förutsättningarna då många grupper blivit resurssvaga.

Här på Skopan samarbetar:

Pingstkyrkan i Upplands Väsby
Pingstkyrkan i Sollentuna,
Equmeniakyrkan Upplands Väsby
LIONS Upplands Väsby